Info o príspevku na činnosť klubu na sezónu 2022/23

Klubový príspevok na sezónu 2022/2023 je 1000 €/dieťa, 2 deti 2000€/sezóna,  3. dieťa (súrodenec) 20% zľava t.j 800€ teda 2800€ spolu. Termín úhrady je do 10.10.2022. Účet klubu: č.ú.: 2629256010/1100 , IBAN: SK6011000000002629256010 . Do správy pre prijímateľa prosíme uviesť priezvisko a meno dieťaťa pre lepšiu identifikáciu platby.

Pokračovať v čítaní